ปรับเงินเดือนข้าราชการ!! เปิดอัตราเงินเดือนข้าราชการ 2567 ปรับเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ มีผล 1 พ.ค. 67

อัปเดตขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ เงินเดือนข้าราชการ 2567 ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ มีผล 1 พฤษภาคม 2567

โดยเช็กอัตราเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1 พฤษภาคม 2567 อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 34 คุณวุฒิ (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

♦ ก.พ.ปรับเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ มีผล 1 พ.ค. 67 >> อ่านต่อที่นี่

💰 ข้าราชการบรรจุใหม่ 1 พ.ค. 67 >> อ่านต่อที่นี่

💰 ข้าราชการบรรจุใหม่ 1 พ.ค. 68 >> อ่านต่อที่นี่

💰 ข้าราชการเก่า ปรับเพิ่ม รอบแรก 1 พ.ค. 67 >> อ่านต่อที่นี่

💰 ข้าราชการเก่า ปรับเพิ่ม รอบสอง 1 พ.ค. 68 >> อ่านต่อที่นี่

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ