1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์!! ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน เช็กที่นี่

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ทำแบบนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียน มีดังนี้

1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://welfareregis.pea.co.th/Register เบอร์ติดต่อ 1129
กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร. หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
1. กรอก ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
2. กรอก บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
3. กรอก ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
4. กรอก ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
5. กรอก หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
7. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน
8. กดปุ่ม ลงทะเบียน

2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://egister.pwa.co.th/welfare- register.html เบอร์ติดต่อ 1662

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1. เข้าเว็บไซต์ การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
3. กรอก เลขบัตรประชาชน ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
4. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
5. เลือก สาขาของบ้าน ที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
6. กรอก เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

ในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรกสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ