แก้ฝุ่น PM 2.5!! รถยนต์ดีเซล ใช้งานกว่า 20 ปี ต้องตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ เล็งให้รถยนต์ดีเซล ใช้งานกว่า 20 ปี ตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง หรือทุกๆ 6 เดือน เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ สำหรับกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองใหญ่ ที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัด จะเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5

จากการศึกษาการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดจากภาคการขนส่งทางถนน 51% ภาคอุตสาหกรรม 21% ครัวเรือน 10% เผาที่โล่ง 6% และอื่นๆ อีก 12%

การขนส่งทางถนน กลุ่มที่มีอัตราการปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 มากที่สุด จะมาจากรถบรรทุกและรถปิกอัพที่ปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 สูงถึง 44% และรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีควบคุมหรือลดปริมาณฝุ่นละออง

จากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศของกรมการขนส่งทางบก รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะมีสัดส่วนของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี สูงที่สุด

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองใหญ่ จึงพิจารณามาตรการเพิ่มความถี่การตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จาก 1 ครั้งต่อปี เป็น 2 ครั้งต่อปี

หรือตรวจทุก 6 เดือน เพื่อให้รถยนต์กลุ่มนี้ได้รับการดูแลบำรุงรักษาที่มากขึ้น เป็นส่วนช่วยในการป้องกัน ควบคุม และลดการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวม

คพ. ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี สำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวน 2 ครั้งต่อปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ