ระวังไว้!! นำสิ่งของจับจองพื้นที่สาธารณะ ผิดกฎหมาย ปรับ 500 – 5000 บาท

ใครที่นำสิ่งของระวังไว้ นำสิ่งของ แผงเหล็ก กรวย จับจองพื้นที่สาธารณะเป็นสิทธิ์ของตนเอง มีความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก ปรับตั้งแต่ 500 – 5000 บาท

พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ย้ำเตือนประชาชน หรือผู้ประกอบการที่นำกรวย แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งใดไปตั้งขวางพื้นที่สาธารณะเพื่อจับจองเป็นพื้นที่ที่จอดรถส่วนตัว หรือไม่ให้ใครมาจอดรถหน้าที่อยู่อาศัย หรือสำนักงาน

ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 114 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะกีดขวางการจราจร ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมาตรา 148 เนื่องจากถนนเป็นพื้นที่สาธารณะ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกรวย แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งที่นำไปตั้งขวางพื้นที่สาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

นอกจากนั้น ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญากีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัย หรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของที่การกระทำนั้นไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องการเรียกเก็บเงินค่าปรับ เพียงต้องการสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นจนนำไปสู่สังคมที่ขัดแย้ง

cr : thainews


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ