รีบสมัครด่วน!! หาคนทำงานที่มาเก๊า เงินเดือนสูงสุด 50,200 บาท

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited และ Venetian Macau Limited รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-20 ก.พ. 66 โดยรับสมัครจำนวน 5 ตำแหน่ง รวมจำนวน 60 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

F&B Server (พนักงานเสิร์ฟ) จำนวน 10 อัตรา
– ค่าจ้าง 12,100 เหรียญมาเก๊าต่อเดือน คิดเป็นเงินบาทราว 50,200 บาท

Room Attendant (พนักงานดูแลทำความสะอาดห้องพัก) จำนวน 20 อัตรา
– ค่าจ้าง 10,500 เหรียญมาเก๊าต่อเดือน คิดเป็นเงินบาทราว 43,500 บาท

Public Area Attendant (พนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป) จำนวน 20 อัตรา
– ค่าจ้าง 11,800 เหรียญมาเก๊าต่อเดือน คิดเป็นเงินบาทราว 48,900 บาท

Guest Service – Guest Relations Officer (Bell) (พนักงานยกกระเป๋า) จำนวน 5 อัตรา
– ค่าจ้าง 11,084 เหรียญมาเก๊าต่อเดือน คิดเป็นเงินบาทราว 46,000 บาท

Front Office – Guest Relations Officer (พนักงานต้อนรับส่วนหน้า) จำนวน 5 อัตรา
– ค่าจ้าง 13,515 เหรียญมาเก๊าต่อเดือน คิดเป็นเงินบาทราว 46,000 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยนตามข้อมูลสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง : 1 เหรียญมาเก๊า เท่ากับ 4.15 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไปทุกตำแหน่ง

– มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี หากสื่อสารภาษาจีนกลาง หรือภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีนกวางตุ้น จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

F&B Server (พนักงานเสิร์ฟ)
– เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี
– ส่วนสูงขั้นต่ำ เพศหญิง 163 ซม. เพศชาย 170 ซม.
– การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (ม.6)
– หากมีประสบการณ์โรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือร้านอาหารคุณภาพจะพิจารณาพิเศษ
– มีความสุขภาพ เรียบร้อย บุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี

Room Attendant (พนักงานดูแลทำความสะอาดห้องพัก)
– เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี
– การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (ม.6)
– มีความสุขภาพเรียบร้อยและบุคลิกภาพที่ดี
– Public Area Attendant (พนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป)
– เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 21-40 ปี
– การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3)

Guest Service – Guest Relations Officer (Bell) (พนักงานยกกระเป๋า)
– เพศชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี
– การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (ม.6)
– มีความสุขภาพเรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักบริการ

Front Office – Guest Relations Officer (พนักงานต้อนรับส่วนหน้า)
– เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี
– ส่วนสูงขั้นต่ำ เพศหญิง 160 ซม. เพศชาย 170 ซม.
– การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Opera จะพิจารณาพิเป็นพิเศษ
– มีความสุขภาพเรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักบริการ

สวัสดิการในการจ้างงาน

– ตั๋วเครื่องบินจากไทยไปยังมาเก๊า เพื่อรายงานตัวไปทำงาน และมาเก๊ามายังประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง
– ที่พักชั่วคราว ตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊า และนโยบายของบริษัทกำหนด
– นายจ้างจัดอาหารให้ในระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
– มีประกันสุขภาพ
– สวัสดิการอื่นๆ ที่มิได้ระบุ ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า

การรับสมัคร

รับสมัครทางอีเมล์ โดยให้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนภายในวันเดียวกัน คือ ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ และกรอกข้อมูลเบื้องต้นลงใน Google Forms ตั้งแต่วันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ การคัดเลือกคน นายจ้างจะเป็นผู้พิจารณา และสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยภาษาอังกฤษ ในเดือน มี.ค. นี้ และจะประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในแต่ละรอบ โดยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านทาง Facebook : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง ขอให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครติดตามข่าวสารช่องทางดังกล่าว


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ