โอนเข้าวันไหนบ้าง!! เช็กเงินเยียวยาน้ำท่วม 5,000-9,000 บาทต่อครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2565  โดยเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแรกในวันที่ 20 ม.ค. 66

ธนาคารออมสินได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย แล้ว 10 ครั้ง รวม 433,574 ครัวเรือน เป็นเงิน 2,828,058,000 บาท (เมื่อวันที่ 20,24,31 ม.ค. 2566 และ 1,2,3,6,7,8,9 ก.พ. 2566) และเตรียมโอนจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

ครั้งที่ 5 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เชียงราย นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,744 ครัวเรือน เป็นเงิน 344,158,000 บาท เงินน้ำท่วม เข้าวันที่ 2 ก.พ. 66 โอนจ่ายเงินสำเร็จ 57,317 ครัวเรือน เป็นเงิน 330,675,000 บาท
ครั้งที่ 6 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด สุโขทัย ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ขอนแก่น อุบลราชธานี ลพบุรี ลำปาง จันทบุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ ภูเก็ต ชัยนาท ชลบุรี พะเยา กาฬสินธุ์ และสตูล ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,554 ครัวเรือน เป็นเงิน 372,540,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ เงินน้ำท่วม เข้าวันที่ 3 ก.พ. 66
ครั้งที่ 7 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ รอยเอ็ด ตาก ปทุมธานี และนครปฐม ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 27,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 173,425,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ เงินน้ำท่วม เข้าวันที่ 6 ก.พ. 66
ครั้งที่ 8 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี บุรีรัมย์ กำแพงเพชร สุรินทร์ และลำปาง ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 76,090 ครัวเรือน เป็นเงิน 441,156,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 7 ก.พ. 66
ครั้งที่ 9 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 43,375 ครัวเรือน เป็นเงิน 237,661,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 8 ก.พ 66
ครั้งที่ 10 ปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครนายก หนองบัวลำภู สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ปราจีนบุรี หนองคาย สุพรรณบุรี และยโสธร ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 52,587 ครัวเรือน เป็นเงิน 381,555,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้วันที่ 9 ก.พ. 66
ครั้งที่ 11 ปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และศรีสะเกษ ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน จำนวน 27,475 ครัวเรือน เป็นเงิน 150,157,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้วันที่ 13 ก.พ. 66
ครั้งที่ 12 ปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ สตูล ร้อยเอ็ด สุโขทัย มหาสารคาม ราชบุรี สิงห์บุรี อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ตรัง บุรีรัมย์ ลำพูน เพชรบูรณ์ น่าน ระนอง และลพบุรี ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน จำนวน 22,616 ครัวเรือน เป็นเงิน 130,350,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้วันที่ 14 ก.พ. 66

ทั้งนี้ ปภ.อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนในพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 39,736 ครัวเรือน เป็นเงิน 226,792,000 ได้แก่ เลย สระแก้ว อ่างทอง เชียงราย สมุทรสาคร ชลบุรี นนทบุรี ลพบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ชัยภูมิ และปราจีนบุรี

ขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม กี่บาท

ครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 8,380 ครัวเรือน จำนวนเงิน 41,900,000 บาท
ครัวเรือนละ 7,000 บาท จำนวน 4,738 ครัวเรือน จำนวนเงิน 33,166,000 บาท
ครัวเรือนละ 9,000 บาท จำนวน 26,308 ครัวเรือน จำนวนเงิน 236,772,000 บาท

วิธีสมัครพร้อมเพย์ออนไลน์ ผ่านแอปฯ ธนาคาร

เข้าแอปธนาคาร

– เลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์”
– เลือกบัตรประชาชน ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
– เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์และกด “ผูกบัญชี”

วิธีสมัครพร้อมเพย์ที่ธนาคาร

– แสดงบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารให้เจ้าหน้าที่
– แจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ต้องการผูกพร้อมเพย์
– ตรวจสอบเอกสารลงทะเบียนและลงนามเสร็จสิ้นการทำรายการ

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาน้ำท่วมสูงสุดครัวเรือนละ 9,000 บาทได้ที่นี่
ผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของตนเองได้ที่ https://flood65.disaster.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ