เพื่อผู้กู้หนี้!! ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. ผ่อนสุงสุด 15 ปี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมเริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. โดยให้เวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี

การชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100% ปลดภาระผู้ค้ำประกันหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระใหม่จากเดิม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินต้น เป็นตัดเงินต้นส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ

โดยเปิดให้ผู้กู้ยืมเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับกองทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป ผู้กู้สามารถลงทะเบียนนัดหมายวันเข้าทำสัญญาล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

ในช่วง 3 เดือนแรก กองทุนจะเปิดให้เข้ามาทำสัญญาทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 09.00 – 20.00 น. และจะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ทำสัญญาตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

วิธีลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.

1.เข้าเว็บไซต์ ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. (คลิก)

2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3.เลือกวันและเวลาเพื่อนัดหมายทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
4.ตรวจสอบการนัดหมาย กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
5.บันทึกหน้าจอผลการนัดหมาย


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ