กรมการจัดหางาน รับสมัครทำงานมาเก๊า 67 อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานที่มาเก๊า จำนวน 8 ตำแหน่ง 67 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 90,000 บาท ฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited (ครั้งที่ 1/2567) ซึ่งประกอบกิจการสถานคาสิโน ร้านอาหาร และโรงแรม ประเภทการฝึกงานและบุคคลทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 67 อัตรา

1.ช่างออกแบบทรงผม จำนวน 2 อัตรา
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมหรือรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว 1 ปีขึ้นไป หรือรีสอร์ทคาสิโน
– มีใบประกาศนียบัตรช่างทำผม/ช่างทำสีผม
– ค่าจ้างเดือนละ 21,000 เหรียญมาเก๊า หรือ ประมาณ 91,371 บาท

2.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 2 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
– มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมหรือรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว 1 ปีขึ้นไป
– ค่าจ้างเดือนละ 14,800 เหรียญมาเก๊า หรือ ประมาณ 64,395 บาท

3.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วีไอพี จำนวน 2 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ค่าจ้างเดือนละ 16,100 เหรียญมาเก๊า หรือ ประมาณ 70,051 บาท

4.พนักงานต้อนรับ จำนวน 3 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือสูงกว่า
– ค่าจ้างเดือนละ 18,300 เหรียญมาเก๊า หรือ ประมาณ 79,624 บาท
5.พนักงานนวดสปา จำนวน 3 อัตรา
– อายุไม่เกิน 50 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือสูงกว่า
– มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมหรือรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว 2 ปีขึ้นไป
– มีใบประกาศนียบัตรด้านการนวด
– ค่าจ้างเดือนละ 13,000 เหรียญมาเก๊า หรือ ประมาณ 56,563 บาท

6.พนักงานบริการลูกค้า จำนวน 5 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ค่าจ้างเดือนละ 18,300 เหรียญมาเก๊า หรือ ประมาณ 79,624 บาท

7.พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม วีไอพี จำนวน 10 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ค่าจ้างเดือนละ 16,000 เหรียญมาเก๊า หรือ ประมาณ 69,616 บาท

8.พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 20 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ค่าจ้างเดือนละ 10,600 เหรียญมาเก๊า หรือ ประมาณ 46,121 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครฝึกงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม วีไอพี จำนวน 20 อัตรา

– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายขึ้นไป
– ค่าจ้างอยู่ระหว่างเดือนละ 10,600 – 16,000 เหรียญมาเก๊า หรือ ประมาณ 46,121 – 69,616 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567 : 1 เหรียญมาเก๊า เท่ากับ 4.43588 บาท)

การรับสมัคร

สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” และยื่นใบสมัครทางอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2567 (ยกเว้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ยื่นได้ถึงเวลา 16.00 น.)

การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง(กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 5,500 บาท

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2245 1034 ในวันและเวลาราชการ

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ