เช็กรายละเอียดที่นี่!! กยศ. ลดเงินต้น 3% ชำระหนี้ปิดบัญชี

กยศ. ลดเงินต้น 3% เมื่อชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระและผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้

โดยหากมาชำระหนี้ปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 0 2016 4888 กด 9 หรือช่องทาง LINE บัญชีทางการ กยศ.

cr : studentloan


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ