ข้าราชการเฮ!! 1 พ.ค.นี้ ขึ้นเงินเดือน สตาร์ท 1.8 หมื่นบาท

พร้อมปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1 พ.ค. 2567 สตาร์ท 18,000 บาท เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือน ถือโอกาสเปิดเผยความคืบหน้าและความพร้อมในการเตรียมตัวปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 พ.ค.67 นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มีความพร้อม โดยได้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งได้มีการหารือและประสานงานกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้ข้าราชการมั่นใจได้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแน่นอน

มติอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

เป้าหมายเป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นทุกคุณวุฒิ และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี โดยปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.67

และปีที่ 2 วันที่ 1 พ.ค.68 รวมทั้งมีการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ 10 ปี

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

cr : EJAN


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ