อย่าลืมไปใช้สิทธิกันด้วยนะ!! ประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาท/ปี

อย่าลืมไปใช้สิทธิกันด้วยนะ โดยทางเราได้รวบรวมสิทธิประโยชน์ทำฟันมาให้แล้ว ประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาท/ปี และอีกหลายๆสิทธิ์เกี่ยวกับทำฟันไว้ที่นี่

เงื่อนไขคือ?

ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำฟันประกันสังคมคือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น
และต้องมีการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนรับบริการทำฟัน

ใช้สิทธิ์ได้ที่ไหน?

ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และคลินิกทันตกรรมทั่วไป หากเป็นสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรณีทันตกรรมและวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกินที่กำหนด ไม่ต้องสำรองจ่าย

ครอบคลุมอะไรบ้าง?

ถอดฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด

วงเงินรวมไม่เกิน 900 บาท/ปี

ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

– จำนวน 1-5 ซี่ วงเงินไม่เกิน 1,300 บาท เบิกได้ทุก 5 ปี
– มากกว่า 5 ซี่ วงเงินไม่เกิน 1,500 บาท เบิกได้ทุก 5 ปี

ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

– ฟันบนหรือล่าง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
วงเงินไม่เกิน 2,400 บาท เบิกได้ทุก 5 ปี
– ฟันบนและล่าง (ทั้งคู่)
วงเงินไม่เกิน 4,400 บาท เบิกได้ ทุก 5 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ