แก้ไขให้ถูกต้อง!! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นสถานะไม่สมบูรณ์ แก้ไขให้เสร็จภายใน 17 พฤศจิกายนนี้

สำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หากขึ้นสถานะไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน 17 พฤศจิกายนนี้

กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้น 22,293,473 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียนยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในทันที จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการกำหนดอีกครั้ง ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ https://welfare.mof.go.th/

ผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะพบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ รอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติช่วงเดือนมกราคม 2566

สำหรับผู้ที่ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ ให้ติดต่อแก้ไข ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนเองยื่นเอกสารเท่านั้น ส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ