สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รับสมัคร 14 – 18 พฤศจิกายน

สำนักงานประกันสังคม ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ