ผู้ปกครองรอรับเลย!! เช็คเงินอุดหนุนบุตรพฤศจิกายน 2565 เงิน 600 บาท เข้าบัญชี 10 พ.ย. นี้

เงินอุดหนุนบุตรเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 65 – กันยายน 66) เดือนนี้เข้าวันที่ 10 พ.ย. นี้ ผู้ปกครองเตรียมรอรับเลย

เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรประจำเดือน พ.ย. 65 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พ.ย. 65 ดังนี้

– ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันพุธ ที่ 10 พ.ย. 65 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
– ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือน ธ.ค. 59 เป็นต้นไป)
– จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
– ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ตุลาคม 65
– จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
– ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ (รายใหม่) เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ข้อแนะนำ

– หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
– หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
– หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

– โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
– ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
– เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ