แก้หนี้ข้าราชการ!! รัฐเดินหน้าแก้หนี้ข้าราชการทั่วไทย ผ่อนได้ถึงอายุ 75 ปี

รัฐเดินหน้าแก้หนี้ข้าราชการทั่วไทย ผ่อนได้ถึงอายุ 75 ปี ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินกลุ่มข้าราชการทั่วประเทศกว่า 3 ล้านคน โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในรายละเอียดของการแก้ปัญหาหนี้ครั้งนี้

คณะกรรมการตั้งเป้าหมายการช่วยเหลือข้าราชการทั้งระบบ เช่น ข้าราชการตำรวจ ครู สาธารณสุขให้ มีเงิน เดือนเมื่อถูกตัดยอดหนี้แล้วต้องไม่ต่ำกว่า 30% เพราะที่ผ่านมาพบปัญหาว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ที่มีหนี้สินจากการกู้เงินสินเชื่อสวัสดิการ เมื่อได้รับเงินเดือนแล้วจะถูกหักยอดหนี้จนเหลือเงินใช้ในแต่ละเดือนไม่ถึง 30% ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด

“หลังจากมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับข้าราชการที่มีภาระหนี้ลง เพื่อให้แต่ละเดือนข้าราชการจะได้มีเงินเหลือมากขึ้นเมื่อถูกหักหนี้ไปแล้ว คาดว่าเมื่อเริ่มดำเนินการแล้วจะทำให้ข้าราชการ 1 ใน 3 สามารถปลดหนี้ได้ พร้อมทั้งขยายงวดชำระต้นเงินกู้ของข้าราชการให้มากขึ้น โดยให้สามารถผ่อนชำระได้จนถึงอายุ 75 ปี”

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า หากข้าราชการรายใดที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว ยังประสบปัญหามีเงินในบัญชีเหลือไม่ถึง 30% ของเงินเดือน รัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือผ่านการหาแหล่งเงินกู้พิเศษกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้ และหากรายใดที่เจอผลกระทบหนักกว่านั้น รัฐบาลจะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะแบบรายๆ ไป

โดยในแนวทางการช่วยเหลือทั้งหมด จะเริ่มต้นดำเนินการได้ภายในเดือน ม.ค.2567 นี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลจะประสานงานไปยังกรมบัญชีกลาง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นต้นทางของการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วย


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ