ทำเองได้ง่ายมาก!! ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ เริ่ม 1 ธ.ค.

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID หลังกระทรวงมหาดไทย เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. นี้เป็นต้นไป

ช่องทางลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

– เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th/
– ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในพื้นที่นั้นๆ เช่น สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน

กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง
– เลือกหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเอง
– ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
– ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน
– ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน
– ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
– ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง
– สร้างรหัสผ่าน 8 หลัก (รหัสต้องไม่เรียงกันและไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1111 , 1234)
– ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอม จากนั้นระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปฯ ครั้งแรก

กรณีลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID
– เลือกหัวข้อ ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
– ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่
– ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
– ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง
– สแกนพิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่
– สแกน QR Code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ด้วยแอปฯ ThaID
– สร้างรหัสผ่าน 8 หลัก (รหัสต้องไม่เรียงกันและไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1111 , 1234)
– ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอม จากนั้นระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปฯ ครั้งแรก

2. ใช้แอปพลิเคชั่น ThaId แสกน QrCode เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
3. เมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มารแก้ไขปัญหาลูกหนี้นอกระบบ
4. กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทีเมนู ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
5. กรณีไม่สามารถไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าดำเนินการลงทะเบียนให้ได้

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้ที่ เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th/


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ