ลดอุบัติเหตุ!! ปีใหม่เตรียมตั้งด่านตรวจทุก 50 กม. เพื่อลดอุบัติเหตุ

ความคืบหน้านโยบายรัฐบาล ย้ำช่วงปีใหม่ตั้งจุดตรวจทุก 50 กม./ด่าน อย่าให้จราจรติดขัด เน้นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุ

โดยได้รับมอบหมายจากนายกฯ และรัฐบาล ให้ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาล และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาความยากจน หนี้นอกระบบและปัญหายาเสพติด

นอกจากนี้ การตั้งด่าน/จุดตรวจ จุดสกัดในปีนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ โดยจะกำหนดให้มีการตั้งด่าน/จุดตรวจ จุดสกัดอย่างน้อย 50 กม./ด่าน (ในถนนสายหลัก) เพื่อลดปริมาณด่านเกินความจำเป็น และไม่ทำให้การจราจรติดขัด พร้อมทั้งให้พิจารณาจุดที่ตั้งด่านต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจุดโค้งอันตราย ถนนเส้นหลักทางตรงระยะยาว

อีกทั้งให้ฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งด่านเชิงรุกในการเข้าไป เคาะประตูบ้าน พบปะพี่น้องประชาชน รณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ หรือขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

cr : ข่าวสด


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ