การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุพนักงาน 21 อัตรา

การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุพนักงาน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 21 อัตรา รับสมัคร 14 – 27 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
– ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.)

2.วิศวกร (โยธา) จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
– ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.)

3.วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.)

4.นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6.นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี

7.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

8.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางสถาป้ตยกรรมศาสตร์
– ผู้สมัครสอบตำแหน่งสถาปนิก จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ใบ ก.ส.)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 พฤษภาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ การประปานครหลวง (คลิกเลยที่นี่)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ