เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่!! ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรีทั่วไทย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรีทั่วไทย ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช็กเงื่อนไขรับบริการได้ที่นี่ เริ่มล้างแอร์ฟรีตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดโครงการอาชีวะล้างแอร์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67 ดำเนินกิจกรรมล้างแอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

นักศึกษาอาชีวศึกษา ออกให้บริการในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนได้ขอรับบริการ พร้อมให้ข้อมูลความรู้พื้นฐาน แนะนำการดูแล บำรุงรักษา

ประชาชนสามารถลงทะเบียนใช้บริการล้างแอร์ ในกิจกรรมอาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี! ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 67 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางดังนี้

– www.vec.go.th
– Facebook : ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
– QR Code โครงการล้างแอร์ 7,200 สอศ. คลิก

เงื่อนไขการรับบริการล้างแอร์ฟรีมีดังนี้

– รับบริการเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังและแขวน เท่านั้น
– สามารถรับบริการ 1 เลขบัตรประชาชน ต่อ 1 เครื่อง เท่านั้น
– พื้นที่รับบริการสามารถให้บริการได้ไม่เกิน 2 เครื่อง เท่านั้น


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ