ไร่ละพันรอไปก่อน!! ไฟเขียวออกมาตรการอุ้มชาวนาพยุงราคาข้าว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ไฟเขียวมาตรการช่วยชาวนาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2566/2567 จำนวน 2 โครงการ ส่วนไร่ละพันให้รอไปก่อน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/2567 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/2567 เป้าหมาย 3 ล้านตัน โดยให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางระยะเวลา 1-5 เดือน วงเงินสินเชื่อต่อตันดังนี้

– ข้าวหอมมะลิ 1.2 หมื่นบาท
– ข้าวหอมมะลิปลูกนอกพื้นที่ 1.05 หมื่นบาท
– ข้าวปทุมธานี 1 หมื่นบาท
– ข้าวเจ้า 9,000 บาท
– ข้าวเหนียว 1 หมื่นบาท

ทั้งนี้ จะมีค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตัน ถ้าเกษตรกรเก็บในยุ้งฉางตัวเองจะได้ตันละ 1.35 หมื่นบาท แต่ถ้าฝากเก็บกับสถาบันเกษตร เช่น สหกรณ์ สถาบันเกษตรได้ค่าฝาก 1,000 บาท เกษตรกรได้ 500 บาท วงเงินกู้ 34,437 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 10,120 ล้านบาท ราคาจะดีกว่าขายไปในตอนนี้ตามราคาตลาดตันละ 1,500-2,500 บาท

2. โครงการให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/2567 เพื่อให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวม รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป้าหมาย 1 ล้านตัน

สำหรับราคาซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรที่ความชื้น 25% ตันละ 1.22 หมื่นบาท สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรจะไปไล่ซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกร เมื่อสีเป็นข้าวสารขายได้มีกำไรจะแบ่งให้เกษตรกรอีกตันละ 300 บาท รวมเป็น 1.25 หมื่นบาท วงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 481 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 4.85% สถาบันเกษตรกรจ่าย 1% รัฐรับภาระ 3.85%

อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวที่เป็นปัญหามากที่สุดช่วงนี้คือ ราคาข้าวหอมมะลิที่กำลังจะออกในช่วงนี้ทั้งหมดทั้งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 9.5 ล้านตัน

ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น 15% ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 14,800-15,000 บาท แต่สภาพความจริงชาวนาเก็บเกี่ยวแล้วขายเลยความชื้นอยู่ที่ 25% ถ้าคำนวณอย่างยุติธรรมราคาควรจะอยู่ที่ตันละ 1.23 หมื่รบาท แต่ราคาตลาดขณะนี้รับซื้อที่ตันละ 1.1 หมื่นบาท ต่ำกว่าราคาที่เป็นธรรมประมาณ 1,000 บาท

“กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นร่วมกันที่จะแทรกแซงราคาทั้ง 2 โครงการ ใช้งบจ่ายขาด 10,600 ล้านบาท สินเชื่อรวม 44,437 ล้านบาท”

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)พิจารณาในครั้งต่อไป แล้วเสนอ ครม. ต่อไป

โครงการดังกล่าว มีวงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321 ล้านบาท โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน จะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ครัวเรือนละไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ทั้งนี้ เป็นเงินที่รัฐบาลช่วยปัจจัยการผลิต 54,336 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) 1,961 ล้านบาท และ ค่าบริหารจัดการ 23 ล้านบาท

ข้าวหอมมะลิ ใหม่ต้นฤดู สนใจคลิก


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ