AOT รับสมัครพนักงาน จำนวนมาก

AOT รับสมัครพนักงานตรวจค้นและสัมภาระ จำนวนมาก กรอกใบสมัคร ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สัมภาษณ์ 13 พฤศจิกายน 2566 ทราบผลทันที อบรม 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

คุณสมบัติ
– เพศชายหญิง อายุ 18-35 ปี สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้
– เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป
– เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
(ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ)
– เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือ จบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3
– การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
– ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน (หากพบว่ามีประวัติ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาเข้าเป็นพนักงาน)
– เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์ หรือ สารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครได้ที่ สำนักงาน บรท. ชั้น 1 อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานภูเก็ต วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-11.30 และ 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณอรรณพ โทร 062-598-7597 หรือ คุณขวัญฤดี 063-080-1098

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ