ใช้อะไรได้บ้าง!! เงินดิจิทัล 10,000 บาท ล่าสุด เริ่มเมื่อไหร่ ซื้ออะไรได้-ไม่ได้บ้าง

เช็กเงื่อนไข ใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ซื้อสินค้าอะไรได้-ไม่ได้บ้าง เริ่มโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ในเดือน พ.ค. 67 โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

– ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
– รายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือน
– เงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท คิดเป็นจำนวนประชากรผู้ได้รับจำนวน 50 ล้านคน
– เงื่อนไขโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท
– เติมเงิน 10,000 บาท ในกระเป๋าดิจิทัล
– ใช้จ่ายกับร้านค้าภายในพื้นที่ระดับอำเภอ ตามบัตรประชาชนเท่านั้น
– ต้องใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือน
– โครงการดิจิทัลวอลเล็ต สิ้นสุดเดือน เม.ย. 70
– ผู้ใช้สิทธิไม่สามารถโอนเงินให้ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้
– ประชาชน และร้านค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง?

ซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่สามารถซื้ออะไรได้

– สินค้าออนไลน์
– เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, กัญชา, กระท่อม, พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชา และพืชกระท่อม
– บัตรกำนัล บัตรเงินสด เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี
– ปิดหนี้ จ่ายค่าเทอม ค่าเรียน
– ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ
– แลก หรือกดเป็นเงินไม่ได้
– แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆ ไม่ได้
– ร้านค้าไม่จำเป็นต้องจด VAT แต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ ส่วนร้านค้าที่จะขึ้นเงินสดได้ ต้องอยู่ในระบบฐานภาษีเท่านั้น

Timeline การดำเนินโครงการฯ

– ตีความโดยกฤษฎีกา และดำเนินกระบวนการสภา-ต้นเดือน พ.ย. 66
– โครงการ : e-Refund เดือน ม.ค. 67
– โครงการ : ดิจิทัลวอลเล็ต เดือน พ.ค. 67
– โครงการ : เสริมสร้างขีดความสามารถ เดือน มิ.ย. 67


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ