ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายสาขา

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายสาขา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ธนาคารออมสินภาค 2 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ

คุณสมบัติ

– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตอาด การจัดการเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ อิศอกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ่านการรับราชการทหาร หรือพ่นการเกณกหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกอิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สต.8)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01&subPage=RM002_01_post_job เลือก ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18) เลือก ธนาคารออมสินภาค 2

แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน คลิกเลยที่นี่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ