ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. เพื่อเตรียมสอบ ก.พ. ปี 2567 เข้าไปทำข้อสอบได้ที่นี่

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. เพื่อเตรียมสอบ ก.พ. ปี 2567 เข้าไปทำข้อสอบได้ที่นี่

วิชาที่ใช้ในการสอบ ก.พ.

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. แบบออนไลน์ ได้ที่นี่ https://job.ocsc.go.th/exam_expo/

– วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย
– วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา | วิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม 3 (คลิกเลยที่นี่)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ