ลงทะเบียนได้ที่นี่!! ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี

สรุปมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิล่าสุดดังนี้ กรอกข้อมูลง่ายๆ ตามขั้นตอนรับสิทธิ จะได้รับสิทธิทันที ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ระยะเวลา 1 ปีเต็ม

ลงทะเบียนได้ที่นี่ :

สิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่
1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://www.mea.or.th/content/detail/87/7527 เบอร์ติดต่อ 1130
2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ เบอร์ติดต่อ 1129
3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086-8481284

สิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่
1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125
2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

“1ครอบครัว / 1สิทธิเท่านั้น

ค่าไฟ > ลงทะเบียนได้ที่เว็บการไฟฟ้า โดยกรอกเลขมิเตอร์ และบัญชีแสดงเลขสัญญา (ดูได้จากใบเสร็จบิลค่าไฟ)
ค่าน้ำ > ลงทะเบียนได้ที่เว็บการประปา ใช้เลขที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ