กลุ่มไหนได้สิทธิเช็กเลย!! ครม.ไฟเขียวลดค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค.-เม.ย. 66

เตรียมช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน ครม.ไฟเขียวลดค่าไฟฟ้าเดือน มกราคม – เมษายน 2566 กลุ่มไหนได้สิทธิเช็กเลย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูง โดยที่ประชุมอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2566 วงเงิน 3,191.74 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อดูแลช่วยเหลือค่าครองชีพในส่วนของค่าไฟฟ้าของประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย ครอบคลุมค่าไฟฟ้าในเดือน ม.ค.–เม.ย. 66

ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบแนวทางตรึงค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค.–เม.ย. 66 เฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

สำหรับค่าไฟฟ้า 1-150 หน่วย ลดเอฟที 92.4 สตางค์ต่อหน่วย ค่าไฟฟ้า 151-300 หน่วย ลดค่าเอฟที 67.04 สตางค์ต่อหน่วย


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ