การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวนมาก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567 จำนวนมาก รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ขอบเขตการฝึกงาน

รอบ 2/2567
– ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567
– ช่วงเวลาที่เริ่มต้นฝึกงาน : เมษายน – สิงหาคม 2567

รอบ 3/2567
– ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567
– ช่วงเวลาที่เริ่มต้นฝึกงาน : สิงหาคม – ธันวาคม 2567

การรับสมัคร

ตรวจสอบคุณวุฒิสาขาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://internship.egat.co.th หรือ แสกน QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก โทร. 02 436 5341 หรือ 02 436 5341 หรือ 06 2775 8240 และ 09 4242 2607 (ในวันและเวลาทำการ)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ