เช็กเงินโอนได้ที่นี่!! โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โอน 5 รอบ เช็กเงินโอนได้ที่นี่

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท แบ่งเป็น 5 รอบ เริ่ม 28 พฤศจิกายน 2566

ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 จำนวนวงเงิน 54,336 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67

เป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน พร้อมจัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร เป็นรายภูมิภาค แบ่งเป็น 5 รอบ เริ่มตั้งแต่ 28 พ.ย. นี้เป็นต้นไป ซึ่งเกษตรกร สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า บัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family อีกด้วย

เกษตรกร ที่มีสิทธิ สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่ https://efarmer.doae.go.th/login

ข้าวหอมมะลิ ใหม่ต้นฤดู สนใจคลิก

วิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ล่าสุด ผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
2.กรอกเลขที่ บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก กด ค้นหา
3.หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียด เปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

ข้าวหอมมะลิ ใหม่ต้นฤดู สนใจคลิก

สำหรับแผนการจ่ายเงิน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2566/67 มีชาวเน็ตหลายคนแชร์กันในโลกออนไลน์ ถึงตารางการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท แบ่งโอน 5 ครั้ง ดังนี้

วันที่ 28 พ.ย. 66
– โอนเงิน 40 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. จำนวน 44 สาขา ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.66 ล้านคน วงเงินรวม 8,490 ล้านบาท

วันที่ 29 พ.ย. 66
– โอนเงิน 17 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.73 ล้านคน วงเงินรวม 8,298 ล้านบาท

วันที่ 30 พ.ย. 66
– โอนเงิน 10 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.85 ล้านคน วงเงินรวม 9,242 ล้านบาท

วันที่ 1 ธ.ค. 66
– โอนเงิน 5 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. ให้ักับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.77 ล้านคน วงเงินรวม 9,277 ล้านบาท

วันที่ 2 ธ.ค. 66
– โอนเงิน 5 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.80 ล้านคน วงเงินรวม 9,130 ล้านบาท

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ