โควิดทำพิษ!! เศรษฐกิจปี 2564 พังยับ คนไทยจนเพิ่มอีก 1.5 ล้าน รายได้ประเทศหาย 2 ล้านล้าน

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 คนไทยจนเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านคน รวมสะสมเป็น 5.8 ล้านคน รายได้ของประเทศ หายไปสูงถึง 2.2 ล้านล้าน หวั่นเก็บภาษีได้ไม่เพียงพอ

นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สศค. ได้กล่าวในการสัมมนาวิชาการ ประมาณการเศรษฐกิจระยะสั้นและภาพเศรษฐกิจไทย ใน 5 ปีข้างหน้า EEC Macroeconomic Forum เกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย

โดยระบุช่วงนึงว่า ผลจากโควิด-19 ทำให้คนจนเพิ่มขึ้นทั่วโลก 115 ล้านคน และคนไทยจนเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านคนจากฐานคนจนเดิม 4.3 ล้านคน ส่งให้ผลคนจนในไทยเพิ่มขึ้นรวม 5.8 ล้านคน เท่ากับจำนวนคนจนปี 2559 ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่ปีละ 30,000 บาท

ด้าน นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า โควิด-19 ทำให้รายได้ของประเทศ หายไปสูงถึง 2.2 ล้านล้าน โดยเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 จะขยายตัวต่ำกว่า 2% และน่ากังวลว่าหากเศรษฐกิจขยายตัวที่ 2-3% ต่อเนื่องหลายปีจะเก็บภาษีได้ไม่เพียงพอ

ขณะที่อีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งตรงกับแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 13(2565-2569) ต้องทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวให้ได้ 4.5% จำเป็นต้องเกิดการลงทุนเพิ่มปีละ 600,000 ล้านบาท ซึ่งมีข้อจำกัดที่ภาครัฐไม่สามารถก่อหนี้เพิ่มได้อีก จึงต้องหาแหล่งเงินอื่น เช่น สภาพคล่องส่วนเกินที่มีในระบบ การเร่งดึงเงินลงทุนจากภาคเอกชน และต่างประเทศ และดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

cr : amarintv


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ