ใครอยากทำงานทางนี้!! หาหนุ่มไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้ โควตา 1,500 คน

หาหนุ่มไทยไปทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เกาหลีใต้ โควตา 1,500 คน เริ่มสมัครวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2567

กระทรวงแรงงาน และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers: EPS)

โดยกำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่รับสมัคร โดยคนหางานที่จะไปทำงานตามโครงการต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงาน ซึ่งครั้งนี้เป็นการประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 รอบที่ 2 เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต โควตา 1,500 คน กำหนดรับสมัครวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุระหว่าง 18 – 39 ปี
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– สายตาไม่บอดสี
– ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง
– ไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด
– ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
– ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
– ไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
– ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
– ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

โดยกรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี วัน เวลาและสถานที่ทดสอบ ในเดือนสิงหาคม 2567 ทางเว็บไซต์ hrdkoreathailand.com, doe.go.th/overseas

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ