ลงทะเบียนที่นี่!! ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ประจำปี 2565 เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

มาแล้วข่าวดีดีวันนี้ เกี่ยวกับเงินกู้ยืม กยศ. เมื่อกำหนดการและสถานที่ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ ประจำปี 2565 เช็ครายละเอียดและลงทะเบียนที่นี่

สถานที่จัดงาน โครงการไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ.

– วันที่ 18 มีนาคม 2565 สถานที่จัดงาน   ตลาดเทิดไท ตาลคู่ นครราชสีมา
– วันที่ 23 มีนาคม 2565 สถานที่จัดงาน หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
– วันที่ 1 เมษายน 2565 สถานที่จัดงาน โรงแรม เดอะทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช
– วันที่ 21 เมษายน 2565 สถานที่จัดงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
– วันที่ 28 เมษายน 2565 สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
– วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สถานที่จัดงาน โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
–  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง
–  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์   จังหวัดพิษณุโลก
– วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
– วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงแรม ณ เวลา  จังหวัดราชบุรี
– วันที่ 24 มิถุนายน 2565  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา

กลุ่มเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้

กลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จำนวน 170,000 ราย ซึ่งไม่สามารถชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จะไม่ถูกดำเนินคดี มีส่วนลดเบี้ยปรับ ได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระ

– ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าร่วมงาน
– หากผู้กู้ยืมไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้

ผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี  (โดยกรมบังคับคดี)

ผู้กู้ยืมจะต้องเป็นกลุ่มที่กรมบังคับคดีตรวจสอบมา เฉพาะผู้กู้ที่ถูกยึดทรัพย์ อยู่ระหว่างรอขายทรัพย์ที่สามารถไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี และชะลอการขายทรัพย์ได้

– ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน ให้นำหนังสือมาด้วย โดยสามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้เลย
– ผู้กู้ยืมที่ไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน แต่อยู่ในกลุ่มที่ยึดแล้ว รอขายทรัพย์ สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้
– สำหรับกลุ่มที่ถูกอายัดเงินเดือน อายัดบัญชีเงินฝาก ไม่สามารถเข้าร่วมขอไกล่เกลี่ยชะลอการอายัด หรือถอนการอายัดได้

โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน กยศ.

กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน ทั้ง 3 ข้อ โดยต้องบันทึกภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาแสดงในวันงาน ดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ( ลงทะเบียนที่นี่ )
2. ลงทะเบียนรับสิทธิการไกล่เกลี่ยฯ ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. ( ลงทะเบียนที่นี่ )
3. ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ  ( ลงทะเบียนที่นี่ )


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ