ลงทะเบียนได้ง่าย!! ม.33 และ ม.39 เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

ลงทะเบียนได้ง่าย ประกันสังคม ม.33 และ ม.39 สอนลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท เช็กเงื่อนไข และคุณสมบัติได้ที่นี่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผ่านช่องทาง e-Self Service แค่ 6 ขั้นตอน หรือยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ แล้วรอพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายได้เลย

เงื่อนไขรับสิทธิยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

– เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
– จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
– เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
– อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
– ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

หมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

– เมื่อบุตรมอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
– บุตรเสียชีวิต
– ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
– ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ