ป้องกันการตัดสิทธิ์!! ประกันสังคม ม.39 จ่ายเงินสมทบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ป้องกันการสิ้นสภาพ

ประกันสังคม ม.39 จ่ายเงินสมทบ ด้วยวิธีหักบัญชีธนาคาร นำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ วันที่ 15 ของทุกเดือน ป้องกันการสิ้นสภาพจากประกันสังคมอีกด้วย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งมีกำหนดชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน อยู่หลากหลายช่องทางหลายวิธี

จ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารออมสิน

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการ

– เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven)
– เคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
– เคาน์เตอร์ บุญเติม Bill Payment
– เคาน์เตอร์เทสโกโลตัส
– จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ