สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ขาย ช่องทาง Special Channel
พนักงานคลังสินค้า
ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ (การตลาด)
Accounting & Financial Officer (สัญญาจ้าง)
Key Account Manager – Modern Trade
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม
วิศวกรเพิ่มผลผลิต
นักบัญชี
วิศวกรชลประทาน
Assistant to General Manager
ผู้จัดการโครงการเกษตร
ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ
ผู้จัดการแผนกผลิตพืช
It Support
ช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่บุคคล
วิศวกรเพิ่มผลผลิต
Fulilment Service Supervisor -Lead Agent
Call Service Officer (สัญญา 11 เดือน)
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาช่องทาง ON PREMISE
Software Developer (SAP ABAPer)
Fulilment Services Officer-Lead Agent
Financial and Accounting Admin Officer
วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์และควบคุม
Strategic Communications Manager (PR)
เจ้าหน้าที่บริหารงานเครือข่ายอาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา
หัวหน้าหน่วยบรรจุเบียร์
พนักงานขายเงินสดสาขา พะเยา (Cash Van Sales)
เจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไวน์-วิสกี้)
Call Service Officer
วิศกรการบรรจุ
เจ้าหน้าที่ขาย ช่องทาง Horeca
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Special Channel
นักวิทยาศาสตร์(R&D)
Modern Trade Service Supervisor
Fulfilment Service Supervisor(Telesales)
Key Account Supervisor (Local MT)
เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
Fulfilment Service Officer (Telesales)
พนักงานขายเงินสดสาขา สุรินทร์ (Cash Van Sales)
Business Application support (SAP FI,CO)
Trade Marketing Officer
พนักงานขายเงินสดสาขา ร้อยเอ็ด (Cash Van Sales)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ