ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2567

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2567 โดยมีตารางการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน มกราคม 2567
รอบ 1 : 16 มกราคม 2567
รอบ 2 : 26 มกราคม 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
รอบ 1 : 16 กุมภาพันธ์ 2567
รอบ 2 : 23 กุมภาพันธ์ 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน มีนาคม 2567
รอบ 1 : 15 มีนาคม 2567
รอบ 2 : 26 มีนาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน เมษายน 2567
รอบ 1 : 12 เมษายน 2567
รอบ 2 : 25 เมษายน 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 2567
รอบ 1 : 16 พฤษภาคม 2567
รอบ 2 : 28 พฤษภาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน มิถุนายน 2567
รอบ 1 : 14 มิถุนายน 2567
รอบ 2 : 25 มิถุนายน 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน กรกฎาคม 2567
รอบ 1 : 16 กรกฎาคม 2567
รอบ 2 : 25 กรกฎาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน สิงหาคม 2567
รอบ 1 : 16 สิงหาคม 2567
รอบ 2 : 27 สิงหาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน กันยายน 2567
รอบ 1 : 16 กันยายน 2567
รอบ 2 : 25 กันยายน 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน ตุลาคม 2566
รอบ 1 : 16 ตุลาคม 2567
รอบ 2 : 28 ตุลาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน 2567
รอบ 1 : 15 พฤศจิกายน 2567
รอบ 2 : 26 พฤศจิกายน 2567

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน ธันวาคม 2567
รอบ 1 : 16 มกราคม 2567
รอบ 2 : 24 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำ จะรับครั้งเดียวในรอบ 2 เฉพาะเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ