AOT รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์รู้ผลทันที

AOT รับสมัครพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสมัครสัมภาษณ์รู้ผลทันที ในวันที่ 5 มกราคมนี้

คุณสมบัติ

– เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป
– เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
– เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือ จบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3
– การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป
– ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
(หากพบว่ามีประวัติ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาเข้าเป็นพนักงาน)
เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์ หรือ สารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

การรับสมัคร

เข้ามากรอกใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชนอาคารส่วนกลางชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง( สำนักงานใหญ่ ) ติดต่อ วุฒิพงษ์ 0625969114 ติดต่อ ชยานนท์ 0632076483 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ