เช็กได้ที่นี่!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยรูปแบบบิลค่าไฟฟ้าแบบใหม่

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี รูปแบบใหม่ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับตามรอบการใช้ไฟฟ้า โดยมีระยะเวลาในการชำระเงินตามวันที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า 10 วัน

กรณียังไม่ได้ชำระเงินตามกำหนด

ใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ เป็นการแจ้งเตือนกรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระ จะจัดส่งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากวันครบกำหนดในใบแจ้งค่าไฟฟ้า มีกำหนดชำระเงิน 7 วัน หากเกินกำหนดระยะเวลาในใบแจ้งเตือน PEA จะดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบ

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เปลี่ยนแปลงบิลค่าไฟฟ้าใหม่ คือ จะรวมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อช่วยลดโลกร้อน ลดกระดาษ เริ่มใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เดือน มี.ค. 67 เป็นต้นไป

หากพบข้อสงสัย ให้ติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คลิกเลยที่นี่)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ