แจกส่วนลดค่าไฟ!! PEA ให้ส่วนลดค่าไฟ 19.05 สตางค์ต่อหน่วย เฉพาะไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม

โดยได้รับการเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ