ขึ้นเงินได้ง่าย!! กองสลากฯ เปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru เริ่ม 13 มี.ค.นี้

กองสลากเปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอขึ้นเงินรางวัล เริ่ม 13 มีนาคมนี้

สำหรับแนวทางการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service มีดังนี้

– ให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศลและสลากดิจิทั (Digital Lottery) จำนวน 5 ช่องบริการ
– เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 07.30-15.00 น. ไม่หยุดพักเที่ยง

จำนวนสลากในการให้บริการจ่ายเงินรางวัล

ไม่เกิน 30 ฉบับ/ราย (ยกเว้นรางวัลที่ 1,สลากอายัด,สลากไม่ถูกรางวัล,สลากปลอมแปลงแก้ไข,และสลากชำรุด ให้ติดต่อที่กองจ่ายรางวัล ชั้นG)

การจ่ายเงินรางวัล

แบบโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี เรียบร้อยแล้ว กรณีโอนเงินรางวัลต่างธนาคารโอนได้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ

ทั้งนี้ การขอขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru เป็นการโอนเงินรางวัลผ่านธนาคารเท่านั้น และให้บริการต่อรายไม่เกิน 30 ใบ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.30 – 15.00 น. ในวันทำการ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ