ขนส่งปรับจริง!! ดัดแปลงไฟหน้าจนสว่างจ้าเดือดร้อนผู้ใช้ถนนอื่นๆ มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

ขนส่งปรับจริง ดัดแปลงไฟหน้าจนสว่างจ้าเดือดร้อนผู้ใช้ถนนให้มีลักษณะผิดแปลกไปจากที่กำหนดไว้ มีโทษปรับสูงสุด 2,000 – 50,000 บาท ผู้แจ้งมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่ง 50%

การดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายให้มีลักษณะผิดแปลกไปจากที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสว่างจ้ารบกวนสายตาผู้ร่วมทาง, ใช้หลอดไฟที่มีลักษณะกระพริบ, หลอดไฟสีต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นความผิดตามตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่ได้มีการกำหนดลักษณะไฟที่เหมาะสมไว้ดังนี้

1.โคมไฟแสงพุ่งไกล ให้ติดหน้ารถข้างละหนึ่งดวง สูงจากพื้นรายถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไฟไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร โคมไฟทั้งสองข้างอยู่ระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงสีขาวมีกำลังไม่เกินดวงละ 50 วัตต์ มีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 100 เมตร ศูนย์รวมแสงต้องไม่สูงกว่าแนวขนานพื้นทางราบ และไม่เฉไปทางขวา

2.โคมไฟแสงพุ่งต่ำ ให้ติดหน้ารถข้างละหนึ่งดวง สูงจากพื้นราบถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไฟไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงสีขาวมีกำลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ 50 วัตต์ มีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต่ำกว่าแนวขนานกับพื้นทางราบไม่น้อยกว่า 2 องศา หรือ 0.20 เมตร ในระยะ 7.50 เมตร และไม่เฉไปทางขวา

3.โคมไฟเล็ก ให้ติดหน้ารถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โดยให้อยู่ทางริมสุด แต่ละล้ำเข้ามาได้ไม่เกิน 0.40 เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงขาวหรือแสงเหลือมีกำลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ 10 วัตต์ และต้องมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ทั้งนี้ หากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

นอกจากนี้ หากได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการแจ้งการกระผิดที่ผิดกฎหมายดังกล่าว สามารถส่งเบาะแสการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พร้อมหลักฐานการกระทำผิด เช่น คลิปวิดีโอหรือภาพที่แสดงให้เห็นถึงความผิดอย่างชัดเจน วัน-เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ และทะเบียนรถได้ที่เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรืออีเมล dlt_1584complain@hotmail.com หรือ Line: @1584DLT

cr : sanook

ไฟหน้าสำหรับรถยนต์ คลิกเลยที่นี่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ