โควต้า 2,285 อัตรา!! รับสมัครทดสอบภาษาเพื่อไปทำงานเกาหลี ครั้งที่ 12

กรมการจัดหางาน รับสมัครทดสอบภาษาเพื่อไปทำงานเกาหลี ครั้งที่ 12 โควต้า 2,285 อัตรา รับสมัคร 1 – 5 กุมภาพันธ์

ลักษณะอาชีพและประเภทกิจการ

อุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย) โควตาผู้สอบผ่าน 2,285 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย
– อายุระหว่าง 18- 39 ปี เกิดระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2526 – 1 กุมภาพันธ์ 2548
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– สายตาไม่บอดสี
– ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค
– มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
– เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
– เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
– เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
– ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 4 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th สามารถสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศเพื่อดูวิธีการลงทะเบียนและรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2566

สนใจเรียนภาษาเกาหลี คลิกที่นี่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ