อัตราโทษใหม่!! ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย เพิ่มโทษใหม่ปรับสูงสุด 4,000 บาท และตัดคะแนนใบขับขี่

เปิดอัตราโทษใหม่ ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ถูกตัด 1 คะแนน พร้อมโดนโทษปรับสูงสุด 4,000 บาท ถ้าคะแนนโดนหักเหลือ 0 ห้ามขับรถ 90 วัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกประกาศบังคับใช้ระบบ ตัดคะแนนใบขับขี่ หรือ ตัดคะแนนความประพฤติ ของผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่มีใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างวินัยจราจรที่ดี

โดยผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ต้องมีใบขับขี่ ซึ่งแต่ละคนจะมีคนละ 12 คะแนน ส่วนการตัดคะแนนจะสามารถถูกตัดได้ตั้งแต่ 1-4 คะแนน ขึ้นอยู่กับระดับของการกระทำความผิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับอัตราโทษใหม่ในส่วนของการกระทำความผิด กรณีไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย โดยมีโทษปรับใหม่สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท (จากเดิม 1,000 บาท) และตัดคะแนนใบขับขี่ทันที 1 คะแนน หากถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกพักใช้ใบขับขี่และห้ามขับรถ 90 วัน

หากฝ่าฝืนขับรถช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่ภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท นอกจากนี้ถึงแม้จะหยุดรถให้คนข้ามถนนแล้วก็ตาม แต่ถ้าหยุดรถทับทางม้าลายก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

ข้อควรปฏิบัติในการขับรถเมื่อพบเจอทางม้าลาย ผู้ขับขี่จะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถ โดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร และรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้ และในบางจุดที่มีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ให้ผู้ขับขี่สังเกตทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย ส่วนผู้ที่จะข้ามทางม้าลายควรมองซ้าย มองขวา และสังเกตการจราจรก่อนข้ามถนนให้ดีทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

cr : กรมการขนส่งทางบก


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ