กวดขันวินัยจราจรเข้ม!! ไม่สวมหมวกกันน๊อคปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตัดคะแนน 1 คะแนน

กวดขันวินัยจราจรเข้ม สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับขี่ หรือ นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยบนถนน ไม่สวมหมวกกันน๊อคปรับไม่เกิน2,000 บาท ตัดคะแนน 1 คะแนน

จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ( PRS ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าผู้เสียชีวิตที่ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อกมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัยอย่างชัดเจน จึงขอให้ผู้ขับขี่ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัย “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” จะเข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย โดยจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้การฝ่าฝืนกฎจราจร ขับขี่โดยไม่สวมหมวกกันน็อก มีอัตราโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนน

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ