สำหรับผู้ที่มีบัตรคนจน!! ออมสินเปิดกู้เงิน 50,000 บาท สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เลิกกังวลเรื่องหาเงินทุนประกอบอาชีพได้แล้ว สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมแล้วที่จะช่วยให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้กู้เงินออมสิน 50,000 บาท กับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่อนนาน 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน เช็กเงื่อนไขด่วน

ธนาคารออมสิน อัปเดตสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
– มีการประกอบอาชีพ
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

– 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

– ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

– ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

– ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการกู้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
– ภาพหน้าจอผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
– เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

รายละเอียด https://www.gsb.or.th/gsb_govs/welfare-th-loan/


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ