ช่วยลูกหนี้ช่วงวิกฤติ!! ธนาคารออมสินไม่ทิ้งลูกหนี้ NPL ลดดอกเบี้ย-ตัดเงินต้น ผ่อนเดือนละ 100 บาท

ธนาคารออมสินไม่ทิ้งลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ต้นเงินต้น-ลดดอกเบี้ย-ไม่คิดดอกเบี้ย เริ่มผ่อนจ่ายเดือนละ 100 บาท

– ไม่คิดดอกเบี้ย
– ลดดอกเบี้ยค้าง
– นำเงินงวดทั้งหมดตัดเงินต้น
– ขยายระยะเวลาการชำระจนถึงเดือนตุลาคม 2567
– เริ่มผ่อนจ่ายเพียงเดือนละ 100 บาท ตั้งเป้าดึงสถานะกลับมาเป็นลูกหนี้ปกติ

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในระยะเพิ่งเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขเครดิตแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ลูกหนี้บัญชี 21) ที่มีสถานะเป็น NPL ให้กลับมามีสถานะหนี้ปกติ

ธนาคารออมสินจึงออกมาตรการ ไม่คิดดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด และนำเงินที่ชำระไปตัดเงินต้นทั้งจำนวน โดยให้ลูกหนี้เริ่มผ่อนชำระเพียง 100 บาทต่อเดือนสำหรับงวดที่ 1-6 หลังจากนั้นงวดที่ 7-12 ผ่อนชำระ 300 บาทต่อเดือน และขยายระยะเวลาการชำระจนถึงเดือนตุลาคม 2567

ขอเชิญชวนลูกหนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน
– ลงทะเบียนสมัครเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่ช่องทาง MyMo หรือ www.gsb.or.th
– สำหรับลูกหนี้ที่ไม่มี MyMo สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/ndrs/

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ