ลงทะเบียนได้แล้วไม่ใช้หลักประกัน!! ออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณ กู้ได้สูงสุด 30,000 บาท

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ กู้ยืมเงินผ่านสินเชื่อเพื่อคุณ วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย ผู้กู้สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือน และ Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง) เดือนล่าสุด สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี) แบบลดต้นลดดอก

สมัครได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

– ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก
– ผู้มีรายได้ประจำ อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือ ลูกค้าใหม่ อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้

– บัตรประจำตัวประชาชน
– กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด), Statement (เดือนล่าสุด)
– กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเองผ่าน www.gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก GSB


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ