ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายสาขา

ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานระดับ 4-7 สังกัดหน่วยงานในสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
3.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01&subPage=RM002_01_job_detail&id=1164 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน คลิกเลยที่นี่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ