ธนาคารออมสิน รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ปี 2566 หลายวุฒิ จำนวนมาก

ธนาคารออมสิน รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ปี 2566 หลายวุฒิ จำนวนมาก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ลูกจ้างปฏิบัติการ (อาชีวอนามัย)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
2.เภสัชกร 4-7 สังกัดฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
3.ลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18
– ได้รับวุฒิปวช.
4.ลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
5.ลูกจ้างเหมาจ่าย
– ได้รับวุฒิประถมศึกษา
6.ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
7.ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
8.ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
– ได้รับวุฒิปวช.
9.ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
– ได้รับวุฒิปวช.
10.ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ได้รับวุฒิปวช.
11.ลูกจ้างช่างเทคนิค
– ได้รับวุฒิปวช.
12.ลูกจ้างช่างยนต์
– ได้รับวุฒิปวช.
13.ลูกจ้างช่างภาพ
– ได้รับวุฒิปวช.
14.ลูกจ้างขับรถยนต์
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษา
15.ลูกจ้างขับเรือยนต์
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th หรือ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01 ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน คลิกเลยที่นี่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ