เตือนแล้วนะ!! ผีน้อยที่เกาหลีใต้ รีบรายงานตัวกลับไทยด่วน ก่อนสิ้นเดือน ก.พ. อยู่เกินปรับ 8 แสน

มีคำเตือนกลุ่มผีน้อย ที่ไปทำงานประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย ให้รีบรายงานตัวกลับไทยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ หากไม่ไปรายงานตัวจะเจอค่าปรับ 30 ล้านวอน (ประมาณ 800,000 บาท)

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งคนไทยในประเทศเกาหลีใต้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย (ผีน้อย) ให้ไปรายงานตัวกลับไทยโดยสมัครใจถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ภายหลังจากที่ทางการเกาหลีใต้ เปิดให้รายงานตัวมาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผ่านออนไลน์ที่ เว็บไซต์ พร้อมกับเอกสารประกอบ คือ พาสปอร์ต ใบแจ้งการเดินทาง และบัตรโดยสารเครื่องบิน

ผู้ที่ไปรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นค่าปรับจำนวน 30 ล้านวอน (ประมาณ 800,000 บาท) และอาจเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้ได้อีก หากไม่ไปรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับและจะถูกเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Immigration Contact Center โทร.1345 (มีล่ามภาษาไทยบริการ) หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โทร. +82 10 6747 0095/ +82 10 3099 2955 หรือ Facebook: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul หรือ E-mail : kumkrong.sel@mfa.go.th

cr : bangkokbiznews

สนใจเรียนภาษาเกาหลี คลิกที่นี่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ