ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. เพื่อเตรียมสอบ ก.พ. ปี 2564 เข้าไปทำข้อสอบได้ที่นี่

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. เพื่อเตรียมสอบ ก.พ. ปี 2564 เข้าไปทำข้อสอบได้ที่นี่

วิชาที่ใช้ในการสอบ ก.พ.

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. แบบออนไลน์ ได้ที่นี่

https://job.ocsc.go.th/exam_expo/

หรือ

วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย
ข้อสอบ ก.พ. ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา | ข้อสอบ ก.พ. ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ